Domácnost

Energie v nájmu: Kdy se vyplatí přepis na nájemce?

Bydlení v nájmu se stává zejména ve větších českých městech jedinou možností, jak si najít cenově dostupné „bydlo“ pro mnoho lidí. Zatímco při placení nájemného jsou pravidla pro nájemce i pronajímatele vcelku jasná, když jde o platbu za energie, nabízí se více možností, jak situaci řešit. Kdo vydělá na přepsání energií na nájemce a jaké pasti taková dohoda skrývá pro majitele bytu či nemovitosti?

Energie v nájmu: Kdy se vyplatí přepis na nájemce?
Energie v nájmu: Kdy se vyplatí přepis na nájemce?

Ilustrační obrázek. Foto: Adobestock

U nájemního bydlení se nejčastěji setkáváme s případy, kde má majitel bytu napsané energie na sebe. Tato varianta se hodí zejména pro krátkodobější pronájmy, protože přepisování elektřiny s každou změnou nájemníka může být pořádná otrava.

Naopak u déle trvajícího nájemního vztahu se častěji setkáme s převodem služeb a energií na nájemce. Jaké nástrahy se objevují u obou variant? Vyplatí se přepis energií na nájemce? 

Víte, jaké pasti si na odběratele nachystali nepoctiví prodejci energií? Chci vědět, jak na šmejdy vyzrát!

Když zálohy na elektřinu platí majitel bytu

Vlastník nemovitosti nebo bytu může klidně spát, protože sám posílá peníze dodavateli elektřiny, případně plynu, a nemusí se děsit situace, že by kvůli nezaplaceným účtům došlo k odmontování elektroměru.

Přepis energií a bydlení

Pronajímatel se může s nájemcem ve smlouvě dohodnout na placení nájmu včetně služeb, kam spadají dodávky energií, paušální částkou. To znamená, že při každoročním vyúčtování nájemce vlastně vůbec nezajímá výše nedoplatku či přeplatku. Proto mnoho vlastníků pronajímaných bytů častěji sahá po řešení, které jim nabízí zákon č. 67/2013 Sb:

Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb (tedy pronajímatel) příjemci služeb (nájemci) vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

- Zákon č. 67/2013 Sb., zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Kteří dodavatelé automaticky vracejí přeplatek za elektřinu nebo za plyn?

Nájemce má možnost proti vyúčtování podat námitku do 30 dní od jeho doručení pronajímatelem. Podklady k vyúčtování musí majitel bytu poskytnout nájemci k nahlédnutí, pokud ho o to nájemce písemně požádá.

Může pronajímatel měnit výši měsíčních záloh?

Zákon vlastníkovi pronajímané bytové jednotky tuto možnost jasně dává. Nicméně nelze ji využít, kdykoli si majitel zamane. Litera zákona říká, že „změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.“ Klasickým příkladem může být změna ceníku dodavatele nebo instalace energeticky náročných spotřebičů i změna v počtu osob, které bydlí na dané adrese.

Věděli jste, že při zvýšení cen energie dodavatelem má odběratel právo se změnou nesouhlasit a bez sankcí odstoupit od smlouvy? To mě zajímá!

Bydlení v nájmu a vyúčtování elektřiny

Aby se pronajímatelé vyhnuli problémům s dolováním úhrady vysokého nedoplatku, doporučuje se nastavit nájemníkům mírně vyšší měsíční zálohy, než odpovídá spotřebě domácnosti.

Někoho možná překvapí, že pokud se z nájemce vyklube neplatič, majitel bytu nemůže přerušit dodávky energií, ani vody, dokud nebudou dlužníci na nájemném soudně vystěhováni.

Platba za energie přepsaná na nájemníky

Majitel bytu nechá veškerou starost s placením elektřiny či plynu na nájemnících. To znamená, že nemusí nic řešit, ale v případě, že narazí na neplatiče, může se dozvědět o odmontovaném elektroměru kvůli narůstajícím dluhům až se zpožděním.

Odpojení od elektřiny: Kdy se zastaví elektroměr kvůli nezaplaceným účtům?

Vzhledem k tomu, že náklady na odpojení a znovupřipojení elektřiny dosahují několika tisíců, je dobré do nájemní smlouvy přidat vymezení odpovědnosti. Doporučuje se, aby odpovědnost nesla osoba, která přerušení dodávek způsobila. To znamená, že musí i uhradit náklady vzniklé touto situací.

Jak se vyhnout problémům při převodu odběrného místa? Chci se mrknout na tipy!

Když dochází ke změně nájemníka tam, kde účty za energie neplatí majitel bytu, musí se starý a nový nájemník domluvit na koordinaci převodu odběrného místa. Pokud oba nejednají v souladu, hrozí prázdný úsek v odběru, což může dodavatel označit za černý odběr.

Shrnutí: Energie při bydlení v nájmu

Elektřina placená majitelem bytu, domu Elektřina přepsaná na nájemce
Pronajímatel má výdaje za elektřinu pod kontrolou Platby za elektřinu řeší pouze nájemce
Vhodné pro krátkodobé nájmy Ideální pro nájmy na delší dobu
Většinou musí pronajímatel řešit zúčtování přeplatku/nedoplatku Případné dluhy vymáhá dodavatel přímo u neplatícího nájemníka
Změna měsíčních záloh musí být odůvodněná Měsíční zálohy placené nájemníkem pronajímatele nezajímají
Proti vyúčtování ze strany pronajímatele může nájemce vznést námitku Vyúčtování je věcí mezi nájemcem a dodavatelem