Vše o elektřině

Jaderné velmoci: Které státy k nim dnes patří a co změnila panika z jádra?

Zatímco plán na dostavbu dvou jaderných bloků v Temelíně šel k ledu a všechny jaderné elektrárny v Německu půjdou na nucený důchod nejpozději v roce 2022, v jiných státech světa rostou nové jaderné reaktory jako houby po radioaktivním dešti. Největší jadernou velmocí jsou nyní Spojené státy v závěsu s Francií a Japonskem. Mapu jaderných mocností ale plánují překreslit Asiaté.

Jaderné velmoci: Které státy k nim dnes patří a co změnila panika z jádra?
Jaderné velmoci: Které státy k nim dnes patří a co změnila panika z jádra?

Jaderný reaktor

Zařízení, v němž se uskutečňuje řízená jaderná reakce štěpení jader uranu. Jaderná elektrárna má zpravidla více reaktorů.

Pouze osm zemí vlastní jaderné zbraně

Zatímco co si čtete tento článek, ve 14 zemích po celém světě se pracuje na stavbě 70 nových jaderných reaktorů, takže po jejich dokončení jich budeme mít více než pět set. Česká republika sice nepatří do elitního klubu zemí, které mohou hrozit jadernými zbraněmi, ale může se aspoň chlubit (nebo stydět, záleží na vašem pohledu na ekologii) členstvím v klubu třiceti států, které využívají pro výrobu energie jaderné elektrárny.

Každý čtvrtý megawatt pochází z amerického reaktoru

Dnes více než polovinu celosvětového výkonu jaderných elektráren zabezpečují Spojené státy, Francie a Japonsko.  Aktuálně v první desítce najdeme pět evropských zemí, ale podle zveřejněných záměrů jednotlivých vlád se žebříček největších producentů jaderné energie v příštích letech ještě pořádně promíchá.

Zdroj: Světová jaderná asociace, údaje aktuální k 1. 4. 2014 

Fukušimský obrat: Plánovaná výstavba nových reaktorů poklesla o třetinu

Rok před havárií v japonské Fukušimě plánovaly země rozšířit kapacitu jaderných reaktorů o 90 % do roku 2035. Hrozivé následky nehody ale přinutily některé vlády zařadit zpátečku a ubrat atom. Po výbuchu se chystaly státy zvětšit kapacitu svých reaktorů již jen o 60 %.

Přísně utajovaný projekt Manhattan: Jak probíhal vývoj první atomové bomby?

Kdo se bojí, nesmí si hrát s jádrem

Japonské neštěstí ale v žádném případě neodradilo od nových investic do jádra Čínu, Rusko a Indii. Ruští jaderní inženýři se starají o provoz 33 reaktorů, čekají na dokončení stavby 10 nových a podle plánu k nim později přibude dalších 31 kusů do sbírky. Indové mají dnes 21 reaktorů, šest právě staví a chystají se v budoucnu začít se stavbou dalších 22 kusů.

Jakou paseku dokáží napáchat energetické katastrofy? To mě zajímá!

Jaderné závody ale s předstihem vyhrávají Číňané. Dnes mají sice pouze 20 reaktorů, ale právě budují dalších 29 nových a do deseti let plánují zprovoznit dalších 57 jaderných reaktorů.

V roce 2024 by potom právě Číńané sesadili Spojené státy americké z pozice největší jaderné velmoci, i když by šlo o malý rozdíl ve výkonu reaktorů mezi zlatou a stříbrnou příčkou.

Čína se do dvou dekád stane novou jadernou velmocí, ostatní nechá daleko za sebou

Pokud bychom nahlédli do delšího časového horizontu a sečetli všechny aktuálně provozované, rozestavěné i plánované reaktory, kterou by měly být spuštěny v příštích patnácti letech, uvidíme, že na přední příčky se derou především rychle se rozvíjející asijské ekonomiky Číny a Indie.

Z první desítky na smetiště jaderných dějin se přesunulo Německo, zatímco nováčkem mezi deseti jadernými mocnostmi by se měly stát Spojené arabské emiráty. Ty zatím nemají žádnou jadernou elektrárnu. Ale staví dva reaktory a v budoucnu plánují přidat dalších dvanáct.

Číňané by v roce 2050 mohli vyrábět 86 % elektřiny z obnovitelných zdrojů

Z tabulky lze také vyčíst, že výbuch ve Fukušimě vystrašil více Němce než samotné Japonce, kteří plánují dostavět dalších 15 reaktorů k současným 48.

Zdroj: Světová jaderná asociace, údaje aktuální k 1. 4. 2014