Vše o elektřině

Denní a noční proud nebo vysoký a nízký tarif: Víte, čím se liší?

Kdy během dne můžete čerpat levnější elektřinu a jak poznáte, že na ni máte nárok? Podívejte se, jak se liší odběr elektrické energie v nízkém a vysokém tarifu, kterým se také lidově říká denní a noční proud.

Denní a noční proud nebo vysoký a nízký tarif: Víte, čím se liší?
Denní a noční proud nebo vysoký a nízký tarif: Víte, čím se liší?

Kdybychom za kávu z automatu platili stejným způsobem jako za elektřinu, vypadalo by to asi takto. Občasní konzumenti kávy by chodili k automatu, kde by je kelímek s kávou stál po celý den pořád 10 korun. Náruživí pijani kávy by mohli využít automatu, kde by se cena měnila v průběhu dne. Ráno, kdy dávají milovníci kávy automatu pořádně zabrat, by nápoj stál kolem 10 korun, ale odpoledne a hlavně večer by už cena klesala, protože kafaři se u automatu zastaví jen občas. Navíc, čím silnější pijan, tím levnější by dostal cenu.

Podobně funguje i vysoký a nízký tarif u elektřiny. Pokud elektřinu využíváte pouze na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů, patříte mezi odběratele s menší spotřebou, a proto vás každá spotřebovaná megawatthodina energie přijde na stejnou cenu, tedy odebíráte stále ve vysokém, dražším tarifu. Do této skupiny bude patřit většina domácností, která žije v panelácích.

Kdo vytápí či ohřívá vodu elektřinou, může využít levnějšího nízkého tarifu

Odběratelé, kteří elektřinu používají také na vytápění a ohřev vody, ji ale spotřebují mnohem více, a tudíž ve špičce platí ceny vysokého tarifu, a v době, kdy je elektrická rozvodná síť méně zahlcena odebírají energii v nízkém, levnějším tarifu. Vysoký a nízký tarif se označují zkratkami VT a NT. Délka trvání nízkého tarifu během dne závisí na distribuční sazbě. Čím vyšší číslo distribuční sazby máte, tím více hodin nízkého tarifu během dne můžete využít, (např. D25d a D26d: 8 hodin NT, D55d a D56d 22 hodin NT).  

Nízký tarif

Tarif elektrické energie, při kterém je účtována levnější cena za spotřebovanou kilowatthodinu než u vysokého tarifu. V minulosti byl tarif využíván především v noci, a proto se mu také někdy říká noční proud.

Domácnosti, které elektřinou jenom svítí a nabíjejí obvyklé spotřebiče, odebírají energii v jednotarifových sazbách D01d a D02d. Naopak, kdo elektřinou vytápí nebo ohřívá vodu, střídá vysoký a nízký tarif, a tedy odebírá energii v některé z dvoutarifových distribučních sazeb. Výjimkou je silová elektřina Yello Energy – v Yello se podařilo udělat tarify, které mají jednu výhodnou cenu i pro dvoutarifové distribuční sazby. Aspoň tržní část elektřiny je tak o něco přehlednější.

V minulosti mohli spotřebitelé odebírat nízký tarif pouze ve večerních hodinách, proto se zažil pojem noční proud, který se stále používá. 

Jak poznáte, kdy odebíráte energii v nízkém tarifu?

Pásma odběru vysokého a nízkého tarifu se střídají pomocí ovladače HDO (hromadné dálkové ovládání), který automaticky přepíná mezi odběrem VT a NT v daných časových úsecích. Časová pásma určuje distributor energie podle vytíženosti své distribuční sítě. V České republice působí tři regionální distributoři (ČEZ, E.ON a PRE), a proto se také liší časy kdy lze využívat vysoký a nízký tarif v rámci republiky.