Vše o elektřině

Staré jaderné reaktory i vytápění: Kde se nejvíc plýtvá energiemi podle expertů?

V panelácích uniká drahocenné teplo. Staré jaderné elektrárny spalují palivo velmi neefektivně. Pomalý nástup elektromobility brzdí větší úspory za energie v dopravě. Při přenosu elektřiny na velké vzdálenosti dochází ke zbytečným ztrátám. V jakých dalších oblastech našlo 8 odborníků na energii a techniku největší díry, kde plýtváme elektřinou a jinými energiemi?

Staré jaderné reaktory i vytápění: Kde se nejvíc plýtvá energiemi podle expertů?
Staré jaderné reaktory i vytápění: Kde se nejvíc plýtvá energiemi podle expertů?

Kde podle vás v současné době lidstvo nejvíce plýtvá energií?

Velký potenciál úspor je ve vytápění objektů. Ostatně nástup energeticky úsporných budov je již komerčně dostupnou realitou. Ještě radikálnější změny zasáhnou podle mého názoru v budoucnu dopravu.
 
V první fázi nástup CNG a elektromobility, v další fázi pak pokles významu individuální dopravy automobily. Pasažér ve formě aktivního řidiče prakticky vymizí, automatizované systémy to zvládnou mnohem lépe – úsporněji i bezpečněji.

- Jiří Gavor, jednatel ENA s.r.o. - energetické poradenství a analýzy

V podmínkách České republiky je stále, navzdory postupujícímu zateplování, nutné uvést přetápění nekvalitních budov. Druhým výrazným problémem je nedostatečné využití jednou vytěžených surovin – zbytečné vytváření odpadu a slabá míra jeho recyklace.

- Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA

Anketa

Jaký nezvyklý stroj sbírá odpadky z přístavních vod v americkém městě Baltimore?

Plýtvání je bohužel všudypřítomné. Domácnosti se pomalu, ale jistě učí, že energie/voda/teplo už nejsou tak levné jako v minulosti a je dobré neplýtvat. Stejně tak se mění i svět osobní a nákladní dopravy, kde je díky stále vyšším cenám benzínu a nafty zřetelnější důraz na co nejnižší spotřebu a efektivní využití energie obsažené v každém litru pohonných hmot.
 
Díky tomu se dnes rozvíjejí také alternativy typu plug-in hybridů a elektromobilů, které energii využívají mnohem efektivněji. Třetí důležitou oblastí, kde lze ušetřit obrovské množství energie omezením plýtvání, je pochopitelně průmysl. Tam jsou změny velmi pomalé, ale zato mohou mít obrovský efekt.

- Jan Horčík , šéfredaktor www.hybrid.cz

Nevyužité možnosti úspor jsou především ve vytápění. Zateplování domů, výměna oken a další úsporná opatření běží pozvolna, ale mohla by být realizována s větším důrazem na využití dostupného potenciálu.
 
Normy pro nové budovy by také mohly být lepší. Například k téměř energeticky nulovým domům se dostaneme až po roce 2020. Přitom jde již dnes o zvládnutou technologii kombinující pasivní stavitelství se stále více ekonomicky zajímavějšími obnovitelnými zdroji – například střešní solární energetikou.

- Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Myslím si, že největší úspora se skrývá v bydlení, tzn. zateplení, úsporné spotřebiče, optimalizace spotřeby atd., určitě také v elektrickém osvětlení.
 
Nesmíme ale zapomenout, že ke ztrátám dochází i při vlastním přenosu energie na velké vzdálenosti elektrickým vedením, i proto vidím budoucnost v lokální, decentralizované výrobě.

- Jiří Kůs, ředitel spol. nanoSPACE a propagátor nanotechnologií

Prostor pro největší energetické úspory spatřuji ve vytápění budov a hospodářských objektů. Naprostá většina velkých obytných budov i domů postavených v minulém století jen minimálně zohledňovala energetickou náročnost pro vytápění svých prostor.
 
Typické „paneláky“ rozhodně neplatí za příklad dobře tepelně odizolovaných staveb a tradiční vysoké stropy a velká okna ve staré zástavbě jsou rovněž zdrojem neefektivit. V tomto ohledu jsou motivační finanční programy na zateplení budov skutečně smysluplným nástrojem, jak zefektivnit hospodaření s teplem.
 
Dalším příkladem energetického plýtvání jsou staré jaderné reaktory, které poměrně neefektivně spalují jaderné palivo, a jejich radioaktivní odpad představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Moderní rychlé reaktory IV. generace cílí právě na tento nedostatek jaderné energetiky.

- Pavel Farkač, Specialista pro vnější styky Institutu energetické ekonomie VŠE

Nejsem energetik ani filozof, abych dokázal říct: Toto je největší plýtvání energií. Faktem je to, že v každé oblasti, kam zasahuje lidská činnost, je možné chovat se rozumněji a tudíž šetřit energií. Mohou to být „drobná“ vylepšení viz třeba zateplování domů, nebo i velké změny, které přináší pokrok ve vědě.
 
Takže spíš je důležité zamýšlet se nad obyčejným světem okolo, jestli mu nemůžeme pomoci tím malým vylepšením, které může v globálním měřítku přinést ohromné úspory.

- Vlado Ríša, šéfredaktor měsíčníku sci-fi, fantasy a hororu XB-1

Kde zbytečně utrácí elektřinu vaše domácnost? Chci spočítat

Nejvíce energie z našeho pohledu uniká z budov, kde nebyla realizována žádná energeticky úsporná opatření. Dle naší analýzy Renovační strategie má například Česko potenciál mnohem větší.
 
Energeticky úsporné stavebnictví dle našich propočtů může vytvořit zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinese jedno procento k růstu českého HDP ročně. Po roce 2020 pak tato opatření uspoří odběratelům, tedy domácnostem, firmám a institucím, minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie.

- Jan Charvát, aliance Šance pro budovy